ADK Kontroll

Kontroll av gassanlegg

ADK Kontroll er en del av Isovator AS.         

       

ADK Kontroll er akkreditert av Norsk Akkreditering som inspeksjonsorgan og gjør uavhengige ferdigkontroller og systematiske tilstandskontroller både for boliggassanlegg og for anlegg i næring / industri. ADK Kontroll har kvalitetsstyring basert på NS-EN ISO/IEC 17020.  ADK Kontroll er en av de største inspeksjonsorgan for gassanlegg og har erfarne inspektører.

 

Eiers og brukers ansvar

Som eier/bruker av gassanlegg i boligsameier – næring – industri er du pålagt å sørge for at det gjennomføres systematisk tilstandskontroll. Systematisk tilstandskontroll er således en mer gjennomgripende sikkerhetskontroll av utstyret og anlegget, og som kommer i tillegg til ordinært vedlikehold.
Krav om uavhengig kontroll utført av et akkreditert inspeksjonsorgan gjelder ikke for frittstående eneboliger og fritidsboliger, samt anlegg med tilførsel fra gassflasker.

Ønsker du informasjon eller et tilbud på uavhengig kontroll, ta kontakt med oss på kontroll@returgass.no eller på telefon 916 29 365.

 

Eier/bruker skal legge fram bl.a. følgende ved kontrollen:

  • Innmelding av anlegget til DSB
  • Basisdokumentasjon fra leverandør / installatør som viser at gassanlegget er prosjektert, konstruert, bygget, ihht. risikovurdering og regelverk. Denne skal bestå av arealdisponeringsplan, tegninger, områdeklassifisering, risikoanalyse, komponentliste, CE-erklæringer samt sjekkliste før og under installasjonen.
  • Brukerinstruksjon som forteller om hvordan betjene gassanlegget.
  • Vedlikeholdsplan med rutiner for eget ettersyn.
  • Beredskapsplan for gassanlegget. (varslingsplan)
  • Rutiner og prosedyrer for å ivareta internkontrollen.
  • Dokumentasjon på at det foreligger en serviceavtale om vedlikehold av gassanlegget med vedlikeholdsrapporter.

Gjøre gassanlegget klart og tilgjengelig for kontroll.